Rruga "Kongresi i Manastirit"   Hapur çdo ditë 24/7  Na telefononi: 0696060620

Rreth Nesh

Family Hospital u themelua në Maj të vitit 2021.
Në cfarë konsiston Qendra jonë mjekësore?  

 • Laborator Klinik, Biokimik, Hormonal, Bakterologjik etj.
 • Imazheri
 • Mjekësi familje
 • ORL
 • Pneumologji
 • Ortopedi
 • Pediatri
 • Nefrologji dhe Urologji
 • Gastroenterologji
 • Onkologji
 • Dermatologji
 • Patologji
 • Neurologji
 • Hematologji
 • Obstetrikë – Gjinekologji
 • Alergologji
 • Endokrinologji
 • Reumatologji
 • Urgjencë
 • Proktologji
 • Psikoterapi
 • Kardiologji
 • Kolonoskopi
 • Fibrogastroskopi
 • Cistoskopi
 • Sëmundje infektive
 • Kirurgji e Përgjithshme
 • Kirurgji Rikonstruktive
 • Kirurgji Maksilofaciale
 • Heath Turism
 • Transplanti i palcës së kockës në Turqi
 • Transplanti i mëlcisë në Turqi
 • Transplanti i veshkës në Turqi

Misioni , Vizioni dhe vlerat e Family Hospital

Misioni
I themeluar mbi besimin e plotë të specialistëve tanë duke u fokusuar tek shëndeti i familjes. Ofrimi i një shërbimi gjithëperfshirës bazuar në korrektësi,cilësi dhe integritet për të krijuar një kulturë mjeksore për të gjithë.

Vizioni
Family Hospital mishëron më së miri vizionin e themeluesve të saj për të arritur në realizimin e qëllimit në menaxhim, shërbim, njohuri, informacion dhe suport bazuar tek solidariteti dhe jo përfitimi ekonomik si dhe si aspirojnë të trajtojnë njeri tjetrin, pacientët dhe komunitetin ku shërbejmë.

Vlerat e Family Hospital
Punojmë fort për të bërë mirë çdo ditë në jetën e çdo kujt.  Ruajtja e vlerave profesionale. Trajtojmë pacientët tanë me respekt, empati dhe integritet të plotë. Trajnim dhe zhvillim profesional i vazhdueshëm i stafit. Zgjerim i vazhdueshëm i shërbimeve dhe departamenteve sipas kërkesave dhe objektivave. Përmirësim i vazhdueshëm i cilësisë dhe shërbimit të ofruar.  Korrektësi në shërbim dhe menaxhim efektiv i kostove për çdo shërbim të ofruar. Rritemi dhe zhvillohemi duke u bazuar ne standartet ndërkombëtare dhe ligjin vendor.

logo
Ke Pyetje? Më shkruaj!