Rruga "Kongresi i Manastirit"   Hapur çdo ditë 24/7  Na telefononi: 0696060620

Përse Family Hospital

  • Home
  • Përse Family Hospital

Family Hospital është spital i certifikuar nga Ministria e Shëndetësisë.

  • Kurseni duke ruajtur cilësinë 100%.
  • Mjekë të kualifikuar dhe profesionistë të shkolluar ose me përvojë të mëparshme pune jashtë vendit. 
  • Staf shumë i trajnuar, profesional, etik dhe miqësor që siguron që qëndrimi juaj në spital të jetë i këndshëm dhe mikpritës.
  • Do t’ju jepet një garanci me shkrim e cila do të tregojë qartë kohëzgjatjen e trajtimeve tuaja.
  • Do t’ju pajiset me një formular konsensusi të plotësuar mirë për t’u nënshkruar përpara ndërhyrjes (të viheni në dijeni për llojin e ndërhyrjes, për alternativat terapeutike; njihni rreziqet e ndërhyrjes, etj.).
  • Pasi të dilni nga spitali, duhet të jeni në gjendje të merrni të gjithë dokumentacionin klinik që përmban përshkrimin e llojit të ndërhyrjes së kryer, teknikën e përdorur, materialet e përdorura dhe fotot përkatëse.
  • Pajisjet dhe teknologjitë e gjeneratës së fundit.
  • Me përkthyesin tonë do të ndiheni si në shtëpi.
logo
Ke Pyetje? Më shkruaj!